Leidingdetectie apparatuur

Met kabelzoekers worden juiste en nauwkeurige informatie verkregen over de locatie van ondergrondse netwerken, eventueel in combinatie met de signaal generatoren, zodat persoonlijke en materiële schade tijdens graafwerkzaamheden voorkomen kan worden.

IPCO biedt ook trainingen aan met betrekking tot het veilig werken met kabel- en leidingzoekers.