Detecteren/lokaliseren

De Synthocam 3 is een CCTV no-dig systeem om onder druk staande gasleidingen inwendig te kunnen inspecteren op bijvoorbeeld lekkages, roestvorming of schade zonder dat de leiding uit bedrijf hoeft.

 

De WASP (Water Authority Search Probe) wordt gebruikt voor het lokaliseren van ondergrondse metalen delen, zoals putdeksels, afsluiters, etc.

 

Het IPCO TAGnologie systeem, bestaande uit een markeerder met passieve chip, detector en software, voorkomt schade aan ondergrondse netwerken. De RFID chip met alle data wordt aangebracht bij installatie van nieuwe netwerken of tijdens werkzaamheden aan bestaande leidingen. Vanaf de oppervlakte wordt met de  detector de locatie van het netwerk gevonden en worden de verschillende leidingen onderscheiden.

 

Met kabelzoekers worden juiste en nauwkeurige informatie verkregen over de locatie van ondergrondse netwerken, eventueel in combinatie met de signaal generatoren, zodat persoonlijke en materiële schade tijdens graafwerkzaamheden voorkomen kan worden.IPCO biedt ook trainingen aan met betrekking tot het veilig werken met kabel- en leidingzoekers.