(IP)COLLEGE

Bij het IPCOLLEGE doet u kennis op hoe u bepaalde problemen die u heeft kunt oplossen.

Het regenwater kan niet goed de grond inzakken na een hevige regenbui waardoor mijn hele tuin onder water staat. Hoe kan ik overtallig oppervlaktewater het beste afvoeren?
De Storm Drain Plus is een afwateringssyteem om oppervlaktewater te verzamelen en af te voeren.

Hoe kunnen we een ringvormige ruimte tussen een buis en een doorvoeropening (geboord gat/mantelbuis) afdichten? 
Afsluitschakels zorgen dat deze ruimte water- en luchtdicht wordt afgesloten.

Welke mogelijkheden zijn er om een buis af te dichten?
Het hangt gedeeltelijk af van de vraag of u permanent of tijdelijk een buis wilt afdichten.
Voor een tijdelijke afdichting worden vaak Eesiseels (oppombare buisafsluiters) of afsluitblazen gebruikt.

Wat is de veiligste en snelste methode om lekkende buizen in warmtewisselaars af te dichten?
IPCO pluggen zijn gecertificeerde (PED) pluggen die  

Waarmee kan ik een leiding waarvan de doorstroming is verminderd door aanslag, bezinksel en vervuiling het beste reinigen?
Dit kunt u doen met pigs, ook wel schuimproppen genoemd. De pigs worden met een lage druk (bijvoorbeeld lucht of water) door de leiding geschoten en komt niet vast te zitten. Zo reinigt een pig lange afstanden in 1 run met een snelheid van wel 3m/s. Nog beter is natuurlijk de leiding regelmatig te reinigen om capaciteitsverlies te voorkomen en een langere levensduur te garanderen.

Pigs worden ook gebruikt om leidingen te vullen, producten te separeren, lekken te detecteren, probleemleidingen te reinigen en constructiepuin bij het in dienst stellen van nieuwe leidingsystemen te verwijderen. Neem voor meer informatie welke pig voor welke toepassing het meest geschikt is, contact met ons op.