Folder Huberg gaslekdetectie

Download folder Huberg gaslekdetectie

Bekijk de gaslekdetectie apparatuur in de webshop

Introductie
Detectie apparatuur wordt gebruikt om lekken in leidingen, installaties, daken en drukvaten te detecteren en te lokaliseren. Lekdetectietechnologie wordt onder andere toegepast in de pijpleidingindustrie, procesindustrie en petrochemie en is op te delen in gas- en waterlekdetectie. In deze folder wordt de gaslekdetectie en traceergassystemen besproken.

Werking
Gaslekdetectoren zijn gegevensverwerkende apparaten met een microprocessor, gebaseerd op sensor en/of infraroodtechnologie. De apparaten zijn geschikt om met speciale sensoren verschillende natuur- en aardgassen op te sporen en te lokaliseren, maar ook om de gasconcentratie te meten, zowel binnen als buiten. De apparaten werken op milieuvriendelijke batterijen die bij normale werkomstandigheden en een bedrijfstemperatuur van 20°c een bedrijfsduur van minstens 8 uur hebben (afhankelijk van leeftijd en conditie).

Voordelen
• Getest volgens de strengste normen
• Voldoet aan de geldende eisen (ATEX, KIWA-gastechnology)
• Eenvoudige bediening
• Draagbaar en lichtgewicht
• Duurzaam uitgevoerd in robuuste behuizing
• Beschikt over microprocessor besturingen
• Kalibratie en reparatie in eigen testcentrum IPCO

RIVELGAS PLUS
De Rivelgas Plus (RVG+) is een multifunctioneel toestel dat bestaat uit een basistoestel met drie posities voor sensoren, die naar uw wens worden samengesteld.

FUNCTIES RVG+ MET O2 SENSOR
De Rivelgas Plus vervangt vier losse apparaten met verschillende functies:
• gaslekzoeken in laag bereik (PPM),bijvoorbeeld in meterkasten.
• LEL meting: constante meting in explosiegevaarlijke omgevingen.
  Bij overschrijding van de instelbare alarmgrens geeft het toestel een akoestisch en visueel alarm.
• O2 meting: bij gasdetectie en lekmeting geeft de RVG+ het percentagezuurstof aan.
  Geschikt voor werkzaamheden in besloten ruimten ofmet vrije gasuitstroming.
• 100% meting: een meetbereik tot100% CH4 voor het kunnen meten van grote lekkages.
  Ook bij het ontluchten van gasleidingen kan de RVG+ ingezet worden.

De RVG+ met H2 sensor kan gebruikt worden bij alle leidingsystemen in samenwerking met traceergas.

RIVELGAS COMBI
De Rivelgas Combi is een eenvoudig te bedienen toestel. In vergelijking met de Rivelgas Plus heeft de Rivelgas Combi een verbeterde pompcapaciteit en accuduur. De pompcapaciteit is verhoogd zodat het toestel permanent ingezet kan worden voor het gaslekzoeken. Het toestel kan op alle soorten sondes aangesloten worden. Als optie kan het toestel ook uitgevoerd worden met bluetooth om gegevens over te dragen naar PDA, tablet of laptop. De sensorkeuze is gelijk aan de Rivelgas Plus.

SONDES
Voor de Metrex, Rivelgas Combi en Hydrotech zijn verschillende sondes beschikbaar: de boorgatsonde, ruimtesonde, kloksonde en sleepmat.

De vernieuwde sleepmat:
• heeft een draagbeugel (optie) voor de Metrex, zodat het gewicht bij lange trajecten niet op de schouders ligt.
• heeft een kortere slang naar de Metrex wat de reactietijdversnelt.
• kan uitgerust worden met een tripmeter voor het nauwkeurig uitpeilen waar de leiding zit.

Bij een traject met veel obstakels, zoals stoepranden, kan de Metrex losgemaakt worden en kan op de conventionele manier verder gewerkt worden.

METREX 3
De Metrex 3 is een zeer geavanceerd apparaat van Huberg op het gebied van draagbare gaslekdetectie. Voordelen van de Metrex 3 zijn:
• snelle reactietijd; geen overbodige meters lopen.
• snelle uitspoeltijd; snel terug naar het nulpunt wanneer er geen gas wordt aangezogen. Hierdoor kan eenvoudig worden bepaald waar het lek zit.
• veilig en eenvoudig ATEX goedgekeurde Li-ion accu’s verwisselen, ook tijdens werkzaamheden.
• direct communiceren met PDA’s, laptops of tablets via Bluetooth (optie). 
  De gemeten waarden kunnen direct worden overgedragen tijdens het gaslekzoeken.
• met de ingebouwde GPS kan via Bluetooth ook de huidige positie meegestuurd worden, zodat direct op de digitale kaart te zien is waar je loopt.
• ingebouwd geheugen om data tijdens het gaslekzoeken op te slaan om vervolgens later over tezetten naar PC.

SOFTWARE
Huberg levert diverse software programma’s die communiceren met de Huberg apparatuur, van een uitleesprogramma op een PDA (die de gelopen route bijhoudt met de gemeten waarden) tot kaartlees programma’s op de PC, zoals GMondi.

ODORGAS
Handzaam gasanalyse apparaat om snel en betrouwbaar alle merkapane gassen (THT) te meten die gebruikt worden voor gasodorisatie.

CROMATECH
Draagbaar gasanalyse apparaat om snel en betrouwbaar alle merkapane gassen (THT) te meten die gebruikt worden voor gasodorisatie. De metingen kunnen direct worden uitgeprint met de ingebouwde printer, maar het is ook mogelijk om metingen op te slaan en via de PC een rapport uit te printen.

PROTHEO
De enige manier om een extreem efficiente en snelle lekopsporing voor grote gasdistributie-netwerken te garanderen is met een voertuig gebaseerd op infrarood spectrum analyse. De Protheo heeft een breed scala aan configuratie opties, resulterend in een op maat gemaakt voertuig die voldoet aan uw wensen en behoeften.De selectieve infrarood met spectrum analyse heeft weinig onderhoud, selectieve detectie van methaangas met een nauwkeurigheid van 1 ppm, een reactietijd van 1 seconde en een detectiesnelheid tot 30 km per uur.

VOLUMEX
In geval van grote gasbellen is snelle lokalisering van het lek onder een gesloten en/ of dichte bodem vaak onmogelijk of moeilijk en tijdrovend. De Volumex lost dit probleem op: deze vacuum pomp verwijdert de gasbel veilig en snel op een efficiente manier, zodat u snel door kan gaan met de lokalisering van het lek.

HANDYGAS
De Handygas 10 is een draagbaar testapparaat om periodiek gaslektoestellen te testen. Gaslektoestellen zijn gevoelig voor gasconcentraties maar ook voor luchtvochtigheid. De Handygas 10 is daarom zo ontwikkeld dat met een 100PPM testfles (rest synthetische lucht) een 10PPM test uitgevoerd kan worden. De Handygas 10 kan nu de gasconcentratie ‘mengen’ waardoor de invloed van de ‘droge’ synthetische restlucht wordt weggehaald. Ook kan de volledige concentratie uit de fles getest worden.

CITYWAY
De Cityway is een voertuig voor het opsporen van lekken in gasnetwerken onder de stoep, in nauwe straten of autovrije gebieden. De Cityway werkt in combinatie met de Rivelgas Combi en Metrex 3 en communiceert door middel van bluetooth. Het voertuig beschikt over een sleepmat met twee aanzuigpunten en een geintegreerd GPS systeem om het voertuig te kunnen lokaliseren tijdens het detecteren. Het GPS systeem is computergestuurd en werkt met verschillende gebruiksvriendelijke softwareprogramma’s om de route en lekkages automatisch op te slaan, die daarna via de PC verwerkt kunnen worden in de bestaande digitale cartografie.

ACCESSOIRES
IPCO levert ook andere producten in combinatie met gasdetectie, namelijk:

• kabel- en leidingzoekers (EZiCAT), voor het opsporen van gasleidingen
aanboortoestellen, voor het aanboren van gasleidingen
gasblazen en blazenzetapparatuur om blazen te zetten
aanwijsbordjes, voor het aangeven van afsluiters in gasleidingen
waarschuwingslint
digitale drukmeter (DIGIP)

SERVICE/TRAINING
Volgens de meetprocedure voor bovengronds lekzoeken van Netbeheer Nederland is het verplicht om uw apparatuur jaarlijks te laten controleren.
IPCO beschikt over een geautoriseerd testcentrum om onder andere de Rivelgas Plus en Metrex te repareren en te kalibreren. Kalibratie/reparatie van uw apparaat kan binnen een kort tijdbestek omdat het testcentrum in Nederland gevestigd is.

Verder biedt IPCO advies en training in lekdetectie apparatuur. Ook advies met betrekking tot de keuze van de apparatuur voor de dagelijkse controle van uw gaslektoestellen is mogelijk.