Folder Gasloos werken

Download folder Gasloos werken

IPCOSAFE

Introductie
Met gasloos werken, ook wel drukloos genoemd, wordt bedoeld de werkzaamheden en/of handelingen aan gasvoorzieningssystemen, zonder dat het gas vrij naar buiten treedt. Deze werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door personen die volgens de VIAG (Veiligheidsinstructies Aardgas) werken. De VIAG is landelijk van toepassing en geldt voor alle werkzaamheden waarbij het veilig werken centraal staat.

IPCOSAFE Principe
Om risico’s te verminderen heeft IPCO verschillende IPCOSAFE producten in het assortiment. Deze innovatieve en gebruiksvriendelijke producten voldoen aan de Europese normen en richtlijnen voor veiligheid en functionaliteit. Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met netbeheerders en netverzorgers om drukloos en geheel zonder vrije uitstroming van gas te werken aan de diversiteit en veelvoud aan gasleidingen en installaties.

Voordelen
• Drukloos en geheel gasloos werken (zonder vrije gasuitstroom)
• Werken volgens landelijke veiligheidsregels, zoals de VIAG en VWI
• Veilige, duurzame, functionele, innovatieve en gebruiksvriendelijke producten
• Ontwikkeld op basis van kennis/ervaring vanuit de praktijk
• Toepassing van slim geconstrueerde en handige hulpstukken
• Geen dubbele kosten door het combineren van IPCO sets
• Een derde man bij de put is niet (meer) nodig.

IPCOPULS
Het IPCOPULS Systeem (IPULS) is ontwikkeld om veilig (sanerings)werkzaamheden aan (huis-) aansluitleidingen uit te kunnen voeren. Geschikt voor stalen, gietijzeren, koperen, loden en kunststof leidingen met een inwendige diameter van 15 t/m 40mm (buis ¾” -1 ½“). Een complete set bestaat uit een IPCOPULS, een UNIDRILL aanboortoestel met alle toebehoren, adapters en handpomp, geleverd in een kist. De benodigde zadels worden per leidingdiameter separaat geleverd.

Voordelen
• Compleet, lichtgewicht systeem.
• Snel te verwisselen onderdelen.
• Mogelijkheid tot het maken van een by-pass.
• Groot diameterbereik van inwendig 15 t/m 40mm (buis ¾” – 1½”).
• Zeer beperkte toegang nodig, kleine sleuf/put.
• De IPULS sluit 100% aan op de bestaande IPCO gereedschappen.
• Combinatiesets met de IPCOFLEX (IFLEX), IPCOSAFE TBA, BOSTOP en de IPCO UNIDRILL zijn beschikbaar. 

IPCOSAFE TBA
De IPCOSAFE TBA wordt gebruikt om een boorgat tijdelijk af te dichten om oude huisaansluitingen, zoals aansluitstukken, zadels met T-stukken of direct aangesloten T-stukken te vervangen door bijvoorbeeld POLSAFE/GLW opzetstukken.

Voordelen
• Bevestiging rondom de buis onnodig.
• 100% afdichting van bestaande (oude) aansluitingen.
• Geschikt voor bijna alle soorten/materialen aansluitingen.
• Basisset geschikt voor PVC aansluitingen met holle dop.
• Aanvulsets leverbaar voor aansluitingen met ander soort dop of andere aansluitstukken.
• Werkt voor lage druk leidingen van 28mbar, 100mbar en 200mbar.
• Combinaties met de IPCOFLEX (IFLEX), IPCO BOSTOP en de IPCO UNIDRILL zijn beschikbaar.

IPCOSAFE BLAZENZETSYSTEEM
Het IPCOSAFE Blazenzet Systeem (IBS) is ontwikkeld om gasblazen de leiding in te kunnen brengen via Polsafe & GLW opzetstukken. Een IBS set bestaat uit drie lanzen met manometerstang en voordrukmeting. De IBS set past op één van de drie maten opzetstukken: 

• IBS-1: voor buisdiameters 50 t/m 125mm
• IBS-2: voor buisdiameters 150 t/m 200mm
• IBS-3: voor buisdiameters 250 t/m 300mm 

Voordelen
• Geringe opbouwtijd IBS lans (bestaat uit 1 geheel).
• Alle blazen zijn gekeurd. • Blazen worden nauwelijks stuk getrokken.
• Eenvoudig te verwisselen onderdelen.
• Lichtgewicht en geleverd in handzame kisten.
• Duurzaam, robuust, corrosie- en onderhoudsvrij materiaal.
• “Droge” plaatsing van blazen; geen vuil in de lans en langere levensduur.

IPCO BOSTOP
De IPCO BOSTOP is een gepatenteerde oplossing om gasafsluiters van 11-63mm (½” - 2”) geheel gasloos te kunnen verwisselen.

Voordelen 
• 100% afdichting van gasafsluiters.
• Geschikt voor bijna alle soorten/materialen aansluitingen.
• Bijzonder duurzame afdichtmanchetten.
• Lekkage tijdens gebruik is praktisch uitgesloten.
• Groot bereik per nominale maat.
• Standaard met starre kern en als optie met flexibele kern beschikbaar.
• Leverbaar in verschillende maten, welke naar keuze tot één set worden samengesteld.
 
IPCOFLEX

Het IPCOFLEX Systeem (IFLEX) is ontwikkeld om een T-flex aansluiting af te sluiten zodat (huis)aansluitleidingen zonder vrije uitstroming van gas (drukloos) verwijderd kunnen worden. De speciale IFLEX adapters sluiten perfect aan op verschillende T-flex aansluitingen.

Voordelen
• 100% afdichting van bestaande (T-flex) aansluitingen.
• Geen bevestiging rondom de buis nodig.
• Combinaties met de IPCOSAFE TBA, IPCO BOSTOP en de IPCO UNIDRILL zijn mogelijk.
• Werkt voor lage drukleidingen van 28 mbar, 100 mbar en 200 mbar.
• Toepasbaar voor zowel asbest cement en gietijzeren leidingen.
• Geen noodzaak om de leiding zelf te benaderen.
• Geschikt voor bijna alle soorten T-ex aansluitingen. • IPCOFLEX basisset is geschikt voor een standaard T-flex van 1.1/2”.

PRODUCTONTWIKKELING
De markt waarin IPCO zich bevindt is constant aan verandering onderhevig. Nieuwe inzichten of regels leiden tot nieuwe producten. Vaak maakt IPCO gebruik van de vakkennis en ervaring van deskundigen vanuit de praktijk met als gezamenlijk doel: een veilig, innovatief, functioneel en gebruiksvriendelijk product van hoge kwaliteit. Andere producten zijn bijvoorbeeld:

• Gasloos wisselen van membraan afsluiters
• Camera systemen voor live inspectie op onder druk staande gasleidingen (hoofd- en aansluitleidingen)
Lekdetectie, concentratiemetingen en gasanalyse apparatuur
• Digitale sterkte- en dichtheidsbeproevingen

IPCOSAFE KEURMERK
IPCO biedt u de zekerheid dat u een product van hoge kwaliteit in handen heeft, door de producten te voorzien van een IPCOSAFE keurmerk. Dit keurmerk is gebaseerd op de algemene Europese normen en richtlijnen voor veiligheid en functionaliteit. Deze normen zijn de basiseisen waaraan de producten minimaal moeten voldoen voor een hoge kwaliteit. Onze producten worden tevens getest en gekeurd voordat ze worden voorzien van een IPCOSAFE keurmerk.

TRAININGEN
IPCO geeft trainingen in het IPCO Training Center of, als alternatief, op locatie. Deze trainingen worden verzorgd door bekwame en gecerticeerde vakmensen. Na succesvolle afronding van de training ontvangen uw medewerkers een officieel trainingcerticaat met IPCOSAFE keurmerk dat verklaart dat ze in het vervolg zelf vakkundig kunnen werken.