Over IPCO

IPCO B.V. is al 30 jaar een toonaangevend bedrijf, gespecialiseerd in duurzame producten voor het onderhouden, repareren, reinigen, uitbreiden, testen en aanleggen van pijpleidingen. Afnemers van onze producten zijn hoofdzakelijk water-, gas- en energiebedrijven, procesindustrieën, aannemers, vakhandelaren en installateurs.

Om te voldoen aan de wensen en behoeften van onze klanten bieden we een uitgebreid assortiment en een compleet servicepakket aan;
• advies in het maken van de juiste productkeuzes,
• bieden van technische ondersteuning,
• begeleiden van projecten,
• verzorgen van producttrainingen,
• repareren en kalibreren in eigen beheer.

Niet verwonderlijk dat IPCO in het algemeen beschouwd wordt als de meest servicegerichte en meest gespecialiseerde leverancier van pijpleidingbenodigdheden!

ISO KWALITEITSSYSTEEM
Als organisatie beschikt IPCO over een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de internationale norm ISO 9001. Dat betekent dat IPCO continu bezig is met het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van haar bedrijfsprocessen om uw tevredenheid te verhogen door te voldoen aan uw wensen en behoeften. De nadruk van de ISO norm ligt op de kwaliteit van de interne organisatie en garandeert een constante kwaliteit van de producten.

IPCOSAFE KEURMERK
De constante kwaliteit van de producten is een logisch gevolg van het beheersen van bedrijfsprocessen. De ISO norm zegt dus iets over de constante kwaliteit en niet zozeer iets over de hoogte van de kwaliteit. IPCO biedt u echter de zekerheid dat u een product van hoge kwaliteit in handen heeft, door de producten te voorzien van een IPCOSAFE keurmerk. Dit keurmerk is gebaseerd op de algemene Europese normen en richtlijnen voor veiligheid en functionaliteit. Deze normen zijn de basiseisen waaraan de producten en diensten minimaal moeten voldoen voor een hoge kwaliteit. Daarnaast stelt IPCO ook eisen aan haar leveranciers, grondstoffen, de opslag en verpakking van de producten en de interne en externe kwaliteitscontrole. Een groeiend aantal producten wordt tevens getest en gekeurd en voorzien van een IPCOSAFE keurmerk voordat ze aan u geleverd worden.

PERIODIEK ONDERHOUD
IPCO garandeert niet alleen de kwaliteit van het product bij aflevering, maar ook als u het product al enige tijd in gebruik heeft. Om de kwaliteit en werking te waarborgen adviseert IPCO dan wel om het geleverde product jaarlijks voor onderhoud bij IPCO aan te bieden. Bovendien is regelmatig onderhoud door een deskundige noodzakelijk om werknemers te beschermen tegen gevaren tijdens het werk. De verantwoordelijkheid voor veilig werken ligt mede bij de werkgever. ISO gecertificeerde bedrijven moeten sowieso hun apparatuur periodiek laten keuren.

REPARATIE
Na langdurig of onjuist gebruik kan een product na verloop van tijd defect gaan of storingen vertonen. IPCO heeft in haar eigen werkplaats het juiste gereedschap en de reserveonderdelen van de meeste producten op voorraad om het product direct te repareren.

TESTEN EN CERTIFICEREN
IPCO beschikt over een eigen gespecialiseerd en geautoriseerd testcentrum waar gekwalificeerde mensen uw product controleren, kalibreren en indien nodig ook gelijk repareren. De kwaliteit van het product wordt gemeten met behulp van jaarlijks (onafhankelijk) gekalibreerde testapparatuur. Na het jaarlijks onderhoud wordt het product voorzien van een IPCOSAFE keursticker. Deze geeft aan dat het product (goed)gekeurd is en dat u weer veilig aan het werk kunt. Tevens wordt er bij alle gekalibreerde producten een test- en/of kalibratiecertificaat meegeleverd, waarop het serienummer, de meetwaarden en de volgende onderhoudsdatum vermeld staan. Een bijkomend voordeel van het onderhouden van producten in eigen beheer is dat de levertijden en kosten voor u relatief laag blijven.

PRODUCTONTWIKKELING
De markt waarin IPCO zich bevindt is constant aan verandering onderhevig. Nieuwe inzichten of regelgevingen leiden tot nieuwe producten. Tijdens de ontwerpfase maakt IPCO vaak gebruik van de vakkennis en ervaring van deskundigen vanuit de praktijk met als gezamenlijk doel: een veilig, innovatief, functioneel en gebruiksvriendelijk product van hoge kwaliteit.

TRAININGEN
Ook trainingen die IPCO op locatie aanbiedt beschikken over het IPCOSAFE keurmerk. Dat betekent dat de trainingen van hoge kwaliteit zijn omdat ze worden verzorgd door bekwame en gecertificeerde vakmensen. Na succesvolle afronding van de training ontvangen de deelnemers een officieel certificaat dat verklaart dat ze in het vervolg zelf veilig kunnen werken.Ons team, bestaande uit enthousiaste, bekwame medewerkers, biedt u deskundig advies bij het maken van productkeuzes.