Folder kabelzoeker EZICAT

Download folder Kabelzoeker EZICAT

Bekijk de leidingdetectie apparatuur in de webshop

Introductie
Met de EZiCAT wordt juiste en nauwkeurige informatie verkregen over de locatie van ondergrondse netwerken, eventueel in combinatie met de EZiTEX, zodat persoonlijke en materiële schade tijdens graafwerkzaamheden voorkomen kan worden.

Werking
De EZiCAT vangt elektromagnetische signalen op die door ondergrondse geleiders worden uitgezonden, al dan niet in combinatie met de EZiTEX. De EZiCAT zet signaalgegevens om en geeft de gebruiker met een audio en visuele reactie, de locatie en de richting van de ondergrondse kabels en leidingen.

Kenmerken
• Robuust, lichtgewicht ontwerp.
• Zeer eenvoudig in gebruik.
• Digitale Signaal Processor voor snelle en nauwkeurige lokalisering van kabels en/of leidingen.
• Start automatisch in de stroomstand op om eerst de meest gevaarlijke stroomvoerende kabels te lokaliseren (volgens de ARBO).
• Ingebouwde testfunctie om de functionaliteit van de hard- en software te testen.
• LCD scherm met hoog contrast en ingebouwde lichtsensor.
• Service indicatie: geeft een herinnering aan kalibratie.
• Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen van i500 (basismodel) tot en met i750xf (meest geavanceerde model)

OVERZICHT KABELZOEKERS
(kenmerken diverse modellen)

EZICAT I500/I550
De EZiCAT i500 en i550 zijn de meest standaard uitgevoerde kabelzoekers, maar beschikken toch over vijf detectiestanden:
• Stroomstand: Lokaliseert stroomsignalen van actieve stroomkabels welke het meest signicante risico bieden aan graafteams.
• Radiostand: Lokaliseert signalen die door radiozenders uitgezonden worden en die door ondergrondse metalen kabelmantels en buizen weerkaatst worden.
• Generator stand 8 of 33 kHz en bij de xf-serie ook 512Hz of 640Hz: Lokaliseert een speciek signaal dat door de EZiTEX signaalgenerator afgegeven wordt aan metalen ondergrondse geleiders.
• Automatische stand: Lokaliseert automatisch stroom- of radiosignalen om de aanwezigheid van ondergrondse netwerken aan het begin van de werkzaamheden te bevestigen, wat het detecteren van kabels en/of leidingen veiliger en eenvoudiger maakt.

Daarnaast beschikken de kabelzoekers over de volgende functies:
• Diepte indicatie: In combinatie met de EZiTEX of sonde in de 8 of 33kHz stand kan de diepte bepaald worden van ondergrondse kabels en/of leidingen (zie onderstaande tabel voor geschikte modellen).
• Gevarenzone: De gevarenzone functie waarschuwt de gebruiker voor het gevaar van ondiep (<30cm) liggende kabels en leidingen.
• Plaatsbepaling: Houdt het hoogste afleespunt op de signaalsterkte indicator voor een bepaalde tijd vast om snel en nauwkeurig de positie van kabels en/ of leidingen te bepalen.

EZICAT I600/I650
De EZiCAT i600 en i650 werken hetzelfde als de i500 en i550 maar zijn tevens uitgerust met een geheel automatisch datalog systeem dat alle meetgegevens, data, tijden, zoekstanden, etc. opslaat. Het uitlezen van de gegevens kan via de pc met behulp van LOGiCAT software.

Tevens zijn de EZiCAT i600 en i650 standaard uitgevoerd met Bluetooth draadloze verbinding. Daarmee kan de EZiCAT naadloos integreren met de mobiele kaarttechnologie om onderzoekgegevens in GIS te registeren.

EZICAT I700/I750
De EZiCAT i700 en i750 werken hetzelfde als de i600 en i650 maar zijn bovendien uitgerust met een draadloze GPS module.

EZICAT XF SERIE
De EZiCAT xf-serie werkt hetzelfde als de EZiCAT i-serie, maar beschikt naast de 8 en 33 kHz over twee extra detectiestanden, namelijk 512 Hz en 640 Hz. Deze detectiestanden maken het onder andere mogelijk om langere afstanden te kunnen detecteren en bijvoorbeeld kabelfouten te lokaliseren.

• Extra frequenties: 512 Hz, 640 Hz.
• Instelbare standvergrendeling: de kabelzoeker start op in de laatst gebruikte detectiestand met de maximale gevoeligheid.
• Verbeterde diepte indicatie sonde: niet-metalen leidingen kunnen nu tot 9.9 meter gevonden worden in combinatie met de i550xf, i650xf of i750xf.
• Service indicator: telt af tot de dag dat de kabelzoeker gekalibreerd moet worden om het onderhoud beter in te kunnen plannen.
• Stroommeting: aan de leiding wordt een signaal toegevoegd om deze met de kabelzoeker makkelijker te kunnen traceren en te identiceren. Deze leiding zal de hoogste signaalsterkte (gemeten in mA) afgeven. Ook fouten in de leiding/kabel worden aangegeven door een afname van de signaalsterkte.

EZITEX
Er zijn vier signaalgeneratoren, namelijk de EZiTEX t100, t300, t100xf en t300xf.
De EZiTEX t300 en t300xf generatoren leveren een hoger vermogen, voor:
• het detecteren van langere afstanden.
• het detecteren in gebieden met hoge signaalverstoring.
• een betere diepte indicatie.

1. Directe verbinding: Een directe verbinding van de EZiTEX aan een toegangspunt van de geleider zoals een afsluiter of flens.
2. Signaaltang: Een signaaltang wordt gebruikt om het signaal van een EZiTEX toe te voegen aan een geïsoleerde actieve kabel. De levering wordt niet onderbroken door het signaal en de gebruiker wordt niet blootgesteld aan de gevaren.
3. Inductie: De EZiTEX induceert een traceersignaal in de ondergrondse buis of kabel. Dit is een snelle en handzame methode als een directe verbinding of een signaaltang niet mogelijk zijn.

OVERZICHT SIGNAALGENERATOREN

EZIROD
De EZiROD maakt het mogelijk om niet-metalen afvoeren, buizen of leidingen over de gehele lengte te traceren in combinatie met de EZiCAT en de EZiTEX signaalgenerator. Ook is het mogelijk om alleen een 8kHz en 33kHz en met de xf-serie ook 512 Hz en 640 Hz signaal of geheel of door de sonde uit te laten zenden.

De EZiROD haspel bestaat uit koperen geleiders, bekleed met glasvezel en is beschikbaar in de lengtes 30, 50 en 80 meter.

De EZiROD wordt in de te onderzoeken buis geschoven. De EZiTEX wordt er aan verbonden en het traceersignaal wordt bovengronds gedetecteerd en weergegeven door de EZiCAT.

ACCESSOIRES

SONDE
De dubbele frequentie sonde 8kHz en 33kHz, wordt gebruikt om afvoeren, buizen en niet-metalen leidingen te traceren. De zelfstandig werkende zender kan aan duwstangen, inspectiecamera’s of pigs verbonden worden, zodat deze met de EZiCAT bovengronds gedetecteerd kan worden. De EZiCAT heeft een numerieke signaalsterkte verwerking. Het hoogste getal dat weergegeven wordt, toont de exacte positie van de sonde.

SIGNAALKLEM
De signaalklem wordt gebruikt in combinatie met de EZiTEX t100/t300 of t100xf/t300xf signaalgenerator om signalen te koppelen aan kabels en metalen leidingen.

NETSPANNING AANSLUITING
Voor gebruik met de EZiCAT en EZiTEX signaalgenerator om een traceersignaal op een inpandige elektriciteitsaansluiting aan tesluiten, zodat deze buiten het gebouw getraceerd kan worden.

LOGICAT SOFTWARE/ANALYSE
De EZiCAT i600xf en i650xf registreren informatie en slaan deze op terwijl ze in gebruik zijn. Deze informatie kan bekeken worden met de LOGiCATSoftware.

Het LOGiCAT software pakket bestaat uit een LOGiCAT CD-ROM, bluetooth dongel en software gebruiksaanwijzing.

De vastgelegde informatie bevat:
• Datum en tijd
• Kalibratiedatum, test- en batterijstatus
• Detectiestand en -status
• Diepte informatie

EZIDIG SYSTEEM
De EZiDIG Sensor wordt aan de arm van een hydraulische graafmachine bevestigd en vangt elektromagnetische signalen op van ondergrondse geleiders, wanneer de graafarm over het graafgebied beweegt. Deze signalen worden vanuit de Sensor doorgezonden naar een beeldscherm in de cabine, die de machinist continu waarschuwt voor de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen.

Voordelen:
• Bescherming apparatuur
• Directe waarschuwingen tijdens het graven
• Verhoogde productiviteit
• Verhoogde persoonlijke veiligheid
• Bescherming van ondergrondse netwerken

Het EZiDIG SYSTEEM bestaat uit een:
• EZiDIG Sensor unit met twee krachtige magneten,
• Cabine beeldscherm met visuele en akoestische waarschuwingssignalen,
• EZiSEARCH: een lintzender die de detectiebetrouwbaarheid verbetert in het graafgebied zonder aan een individuele leiding verbonden te zijn.
• Stroomkast met verbindingskabels

De EZiDIG werkt zelfstandig, maar kan ook geïntegreerd worden in een machine controle systeem, via een geïnstalleerd MikroDigger XC2 graafindicatiesysteem van Mikrofyn.

Tevens kan de EZiDIG zodanig aangepast worden, zodat het door producenten van graafmachines of wederverkopers in diverse systemen geïnstalleerd kan worden.